“Current Movements, Future Landscapes”

 

te koop bij

International Theatre & Film Books

Amsterdam

Agenda   PQ2015

Platform Scenography is an analogue and digital network by and for scenographers which immerses itself in scenographic thinking and working.

Platform-Scenography is een analoog en digitaal netwerk van en voor scenografen en stort zich op het scenografisch werken en denken

Scenography – Scenografie

P-S regards scenography in the broadest sense of the word: space, costume, lighting/projection, sound in the theatre and other (design) disciplines like film, (landscape) architecture, the design of public space, interactional design and visual arts in which performance plays a role.

P-S beschouwt scenografie in de ruimste zin van het woord: ruimte, kostuum, licht/projectie, geluid in het theater en andere (ontwerp)disciplines zoals film, (landschaps-) architectuur, ontwerp publieke ruimte, interactie-ontwerp en beeldende kunst waarin performativiteit een rol speelt.

Encounters – Ontmoetingen

Via encounters, cross pollination and confrontations we are in search of a specific language. A language which allows us to describe, discuss and analyze the scenographic practice in a better way than before. If you have a point you want to bring up or ideas you’d like to express, you’re welcome to add it to the agenda.

Via ontmoetingen, kruisbestuivingen en confrontaties zijn we op zoek naar een specifieke taal. Een taal waarmee we de scenografische praktijk beter kunnen benoemen, bespreken en analyseren dan tot nu toe het geval is. Wil je het ergens over hebben of heb je een goed idee? Ook jij kan iets op de agenda zetten.

"Between Realities is an operation that aims at exploring public space from the perspective of scenography.

"

− Curators The Netherlands PQ 2015

Time for space – Tijd voor ruimte

With a concrete performance or exhibition as inducement, we take time to meet each other and talk about what we do.

Met een concrete voorstelling of tentoonstelling als aanleiding maken wij tijd om elkaar te ontmoeten en te praten over het vak.

PQ 2015

P-S is the curator of the Dutch national entry for the Prague Quadrennial. Come with us to Czechia!

P-S is curator van de Nederlandse landeninzending voor de Praagse Quadriennale. Ga met ons mee!

Reflection – Reflectie

Theatre is all about looking. We want to talk about what we see and what it induces: the effect of the subject

Theater is kijken. Wij willen het hebben over wat er te zien is en wat dit teweegbrengt: de werking van het ontwerp.

Portfolio

Do you want to present your work on this site? That’s possible.

Wil je jouw werk op deze site presenteren? Dat kan!

Agenda

Keep up to date with what we’re doing and don’t hesitate to submit your own proposal!

Blijf op de hoogte van wat we doen en kom vooral zelf met een voorstel!

Archive – Archief

Here you can find all the messages we’ve posted.

Hierin kun je alle berichten vinden die we hebben geplaatst.

Do you have a proposal for an activity or meeting?

Let us know! We’ll share it through Facebook, the newsletter and this website.

Heb je een voorstel voor activiteiten of ontmoetingen?

Laat het ons weten! Wij verspreiden deze via Facebook, de nieuwsbrief en deze website.